PN-ETSI EN 302 645 V1.1.1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Stacje przekaźnikowe ogólnoświatowego satelitarnego systemu nawigacji (GNSS) -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Przestawiono wymagania techniczne dla urządzeń ogólnoświatowego satelitarnego systemu nawigacyjnego (GNSS). Opisano warunki badań, metody badań oraz interpretacje wyników pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 645 V1.1.1:2010 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Stacje przekaźnikowe ogólnoświatowego satelitarnego systemu nawigacji (GNSS) -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 17-11-2010
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 645 V1.1.1:2010 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.20, 33.100.01