PN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej służbie ruchomej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla nadajników, odbiorników i urządzeń nadawczo-odbiorczych wyposażonych w złącza do zewnętrznych anten, stosowanych jako stacje nabrzeżne ruchomej służby morskiej pracujące w paśmie VHF .
Obejmują one:
- urządzenia pracujące ze sterowaniem lokalnym lub zdalnym;
- urządzenia pracujące z odstępami kanałowymi 12,5 kHz lub 25 kHz;
- urządzenia które umożliwiają analogową transmisję mowy , cyfrowe wywołanie selektywne (DCS), lub obie funkcje:
- urządzenia pracujące w trybach simplex, semi-duplex i duplex:
- urządzenia, które mogą składać się z więcej niż jednej jednostki;
- urządzenia, które mogą być jednokanałowe lub wielokanałowe;
- urządzenia, które mogą pracować we wspólnych strefach radiowych;
-urządzenia, które mogą pracować w izolacji od innych urządzeń radiowych.
W przypadku urządzeń ,które nie są przeznaczone do pracy w trybie DSC, właściwe do zastosowania są rozdziały nie dotyczące badań DSC.
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.2] pod warunkami podanymi w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej służbie ruchomej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 05-09-2017
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 301 929-1 V1.2.1:2008 - wersja angielska, PN-ETSI EN 301 929-2 V1.2.1:2007 - wersja angielska
ICS 47.020.70, 33.060.20