PN-ETSI EN 301 427 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach, z wyjątkiem lotniczych ruchomych naziemnych stacji satelitarnych, pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do ruchomych stacji naziemnych (MES), z wyjątkiem lotniczych ruchomych stacji naziemnych, o następujących charakterystykach:
• MES pracują w jednym lub w wielu zakresach częstotliwości stacjonarnej służby satelitarnej (FSS):
• od 10,70 GHz do 11,70 GHz (kosmos-ziemia);
• od 12,50 GHz do 12,75 GHz (kosmos-ziemia);
• od 14,00 GHz do 14,25 GHz (ziemia-kosmos).
Transmisja z MES do satelity w paśmie od 14,00 GHz do 14,25 GHz wynika z wtórnego przydziału i nie powinna powodować szkodliwych zakłóceń służb pierwotnych ( tj. stacjonarnej służby satelitarnej (FSS)) i tym samym nie może żądać zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami od tych służb.
• MES może być albo:
• urządzeniem radiowym lądowej ruchomej stacji naziemnych (LMES); i/lub
• urządzeniem radiowym morskiej ruchomej stacji naziemnej (MMES) nie przewidzianej do łączności alarmowej i bezpieczeństwa wymaganych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).
• LMES mogą być instalowane w pojeździe lub przenośne.
• MMES są urządzeniami do zainstalowania na statkach.
• MES mogą składać się z wielu modułów, w tym z interfejsu klawiatury użytkownika.
• MES wykorzystuje polaryzację liniową.
• MES pracuje poprzez satelitę geostacjonarnego odległego o co najmniej 3° od innego satelity geostacjonarnego pracującego w tym samym paśmie częstotliwości i pokrywającego ten sam obszar.
• Antena MES może być dookólna lub kierunkowa z możliwością śledzenia satelity.
• MES pracują jako część sieci satelitarnej wykorzystywanej do dystrybucji i/lub wymiany informacji pomiędzy użytkownikami.
• MES są sterowane i monitorowane przez funkcję sterowania siecią (NCF). NCF nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument stosuje się do MES z jego wyposażeniem dodatkowym i jego różnymi portami naziemnymi, kiedy pracuje w granicach profilu środowiska eksploatacyjnego zadeklarowanego przez producenta.
Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE), który stwierdza, że "….urządzenia radiowe powinny być skonstruowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń".
W uzupełnieniu niniejszego dokumentu inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do innych części artykułu 3 dyrektywy RE mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA: Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie internetowej ETSI.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 427 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach, z wyjątkiem lotniczych ruchomych naziemnych stacji satelitarnych, pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 29-11-2016
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 427 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.070.40