PN-ETSI EN 301 489-29 V1.1.1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-29 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 29: Wymagania szczegółowe dla medycznych urządzeń przesyłających dane (MEDS) pracujących w zakresach częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz

Zakres

Podano, łącznie z PN-ETSI EN 301 489-1, sposób oceny wszystkich urządzeń nadawczo-odbiorczych związanych z aktywnymi implantami medycznymi ultra niskiego poziomu mocy (ULP-AMI) oraz związanych urządzeń peryferyjnych, z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Podano wymagania techniczne i metody badań tych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-29 V1.1.1:2009 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 29: Wymagania szczegółowe dla medycznych urządzeń przesyłających dane (MEDS) pracujących w zakresach częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz
Data publikacji 29-10-2009
Data wycofania 03-07-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-29 V1.1.1:2009 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.100
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-29 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska