PN-ETSI EN 301 489-27 V2.2.1:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 27: Wymagania szczegółowe dla aktywnych implantów medycznych ultra małej mocy (ULP-AMI) i skojarzonych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) pracujących w pasmach od 402 MHz do 405 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument, wraz z ETSI EN 301 489-1, zawiera ocenę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wszystkich radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych stanowiących wyposażenie aktywnych implantów medycznych ultra małej mocy (ULP-AMIs) oraz skojarzonych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-Ps).
Niniejszy dokument zawiera wymagania EMC w odniesieniu do funkcji radiowych urządzeń ULP-AMI oraz ULP-AMI-P.
W niniejszym dokumencie nie są uwzględnione parametry techniczne dotyczące portu antenowego i emisje z portu obudowy urządzeń systemu radiowego ULP-AMI i ULP-AMI-P. Takie parametry techniczne są przedstawione w odpowiednich normach wyrobów dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego.
Niniejszy dokument określa wymagane warunki badań i kryteria oceny działania dla ULP-AMIs i skojarzonych urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-Ps).
Definicje rodzajów ULP-AMIs i ULP-AMI-Ps objętych niniejszym dokumentem podano w załączniku B.
W przypadku różnic (na przykład w sprawie szczególnych warunków, definicji, skrótów) pomiędzy niniejszym dokumentem a ETSI EN 301 489-1, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym dokumencie.
Klasyfikacja środowiskowa i wymagania dotyczące emisji i odporności stosowane w niniejszym dokumencie są przedstawione w ETSI EN 301 489-1, z wyjątkiem szczególnych warunków zawartych w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument, wraz z ETSI EN 301 489-1, zawiera wymagania pozwalające wykazać odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej określony w dyrektywie 2014/53/UE

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-27 V2.2.1:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 27: Wymagania szczegółowe dla aktywnych implantów medycznych ultra małej mocy (ULP-AMI) i skojarzonych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) pracujących w pasmach od 402 MHz do 405 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 14-11-2019
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-27 V2.2.1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 489-27 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska
ICS 33.100.10