PN-EN ISO/IEC 17020:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ocena zgodności -- Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję

Zakres

Podano wymagania dotyczące kompetencji jednostek przeprowadzających inspekcję oraz bezstronności i spójności ich działalności inspekcyjnej. Ma zastosowanie w stosunku do jednostek inspekcyjnych typu A, B lub C określonych w normie oraz ma zastosowanie na każdym etapie inspekcji (np. badanie typu, inspekcja wstępna, inspekcja w czasie eksploatacji lub nadzór)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO/IEC 17020:2012/Ap1:2013-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17020:2012 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności -- Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
Data publikacji 04-05-2012
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17020:2012 [IDT], ISO/IEC 17020:2012 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17020:2006 - wersja polska
ICS 03.120.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO/IEC 17020:2012/Ap1:2013-10E