PN-EN ISO/IEC 17020:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera wymagania dotyczące kompetencji jednostek przeprowadzających inspekcję oraz bezstronności i spójności ich działań inspekcyjnych. Ma zastosowanie do jednostek inspekcyjnych typu A, B lub C, jak zdefiniowano w niniejszej Normie Międzynarodowej, i jest stosowana na każdym etapie inspekcji. UWAGA Etapy inspekcji obejmują etap projektowania, badania typu, inspekcji wstępnej, inspekcji podczas użytkowania lub nadzoru.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO/IEC 17020:2012/Ap1:2013-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO/IEC 17020:2012 - wersja angielska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję
Data publikacji 04-05-2012
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17020:2012 [IDT], ISO/IEC 17020:2012 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO/IEC 17020:2006 - wersja polska
ICS 03.120.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO/IEC 17020:2012/Ap1:2013-10E