PN-EN ISO 9514:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9514:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania systemów ciekłych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań

Zakres

Ustalono - realizowaną w warunkach znormalizowanych - metodę przygotowania i przechowywania próbki, pozwalającą na ocenę przydatności próbki do stosowania przez pomiar pewnej szczególnej właściwości. Metoda polega na kondycjonowaniu składników systemu reaktywnego oddzielnie, następnie ich wymieszaniu i pozostawieniu mieszaniny na ustalony czas w warunkach zbliżonych do adiabatycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 9514:2000/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9514:2000 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania systemów ciekłych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 15-07-2005
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9514:1994 [IDT], ISO 9514:1992 [IDT]
Zastępuje PN-C-81540:1988 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9514:2005 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 9514:2000/Ap1:2002P