PN-EN ISO 8665:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Małe statki -- Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe -- Pomiary i deklaracje mocy

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono dodatkowe, w stosunku do ISO 15550, wymagania dotyczące określania mocy morskich napędowych tłokowych silników spalinowych (RIC) zgłaszanych do udokumentowania i sprawdzenia deklarowanej (znamionowej) mocy podawanej przez producenta. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do silników wykorzystywanych do napędu jednostek rekreacyjnych i innych małych statków o długości kadłuba do 24 m. Niniejszą Normę Międzynarodową należy stosować łącznie z ISO 15550.
UWAGA Do określenia mocy dla potrzeb badania emisji spalin zgodnie z ISO 8178, stosuje się ISO 14396.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 8665:2007P polega na zmianie treści Załącznika ZA.
Numer PN-EN ISO 8665:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe -- Pomiary i deklaracje mocy
Data publikacji 06-11-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 8665:2017 [IDT], ISO 8665:2006 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 8665:2007 - wersja polska
ICS 47.080