PN-EN ISO 8130-13:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby proszkowe -- Część 13: Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania rozkładu wielkości cząstek, równoważnych kulistym, farb proszkowych metodą dyfrakcji laserowej, dla cząstek o wielkości w zakresie od 1 µm do 300 µm.
UWAGA Istnieje możliwość, że cząstki o wielkości > 300 µm mogą wymagać zastosowania innego modelu optycznego.
Niniejszy dokument jest właściwy do pomiaru farb proszkowych i również zwraca uwagę na ISO 13320, która podaje informacje dotyczące kwalifikacji sprzętu i rozkładu wielkości cząstek.
Metoda dyfrakcji laserowej nie jest odpowiednia do oznaczania nadwymiarowego materiału, który może być badany metodą analizy sitowej jak opisano w ISO 8130-1 lub poprzez dynamiczną analizę obrazu jak opisano w ISO 13322-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8130-13:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Farby proszkowe -- Część 13: Analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej
Data publikacji 30-05-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 8130-13:2019 [IDT], ISO 8130-13:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8130-13:2010 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 8130-13:2010 - wersja angielska
ICS 87.040