PN-EN ISO 8062-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje wymiarowe i geometryczne wyrobów formowanych -- Część 1: Słownictwo

Zakres

Podano terminy i definicje stosowane do opisania właściwości, kształtu i rodzajów tolerancji w przypadku tolerowania części konstrukcyjnych. Uwzględniono tolerancje podstawowe i/lub naddatki na obróbkę podawane na rysunku technicznym. Zdefiniowano 58 terminów. Wszystkie terminy ujęto w sześciu następujących grupach: wyroby formowane - 9 terminów, urządzenia produkcyjne - 15 terminów, procesy wytwarzania - 10 terminów, przestawień geometrii - 7 terminów, skazy powierzchni - 8 terminów, obróbka wykańczająca - 9 terminów. Nie ujęto poddanych obróbce powierzchni ochronnych i dekoracyjnych elementów konstrukcyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8062-1:2009 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje wymiarowe i geometryczne wyrobów formowanych -- Część 1: Słownictwo
Data publikacji 23-01-2009
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN ISO 8062-1:2007 [IDT], ISO 8062-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8062-1:2007 - wersja angielska
ICS 01.040.17, 17.040.10