PN-EN ISO 8062-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8062-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje wymiarowe i geometryczne dla części kształtowanych -- Część 1: Słownictwo

Zakres

Podano terminy i definicje stosowane do opisania właściwości, kształtu i rodzajów tolerancji w przypadku tolerowania części konstrukcyjnych. Uwzględniono tolerancje podstawowe i/lub naddatki na obróbkę podawane na rysunku technicznym. Nie ujęto poddanych obróbce powierzchni ochronnych i dekoracyjnych elementów konstrukcyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8062-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje wymiarowe i geometryczne dla części kształtowanych -- Część 1: Słownictwo
Data publikacji 11-09-2007
Data wycofania 23-01-2009
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN ISO 8062-1:2007 [IDT]
ICS 01.040.17, 17.040.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8062-1:2009 - wersja polska