PN-EN ISO 75-1:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 75-1:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem -- Część 1: Ogólna metoda badania

Zakres

Określono metody oznaczania temperatury ugięcia pod obciążeniem (naprężenia zginającego pod obciążeniem trójpunktowym) tworzyw sztucznych. W odniesieniu do różnych rodzajów materiałów określono różne typy kształtek do badań i różne wartości stałego obciążenia. W niniejszej części ISO 75 ogólnie opisano metodę badania, w części 2 podano specyficzne wymagania dotyczące tworzyw sztucznych (z uwzględnieniem tworzyw napełnionych i tworzyw wzmocnionych włóknami o długości włókien przed przetworzeniem materiału do 7,5 mm) oraz ebonitu, natomiast w części 3 podano specyficzne wymagania dotyczące termoutwardzalnych laminatów o dużej wytrzymałości oraz tworzyw wzmocnionych długimi włóknami o długości powyżej 7,5 mm. Opisane metody mają zastosowanie do porównawczej oceny zachowania się różnych rodzajów materiałów w podwyższonej temperaturze obciążeniem przy określonej szybkości wzrostu temperatury. Nie oznacza to, że uzyskane wyniki określają maksymalne temperatury stosowania tworzywa, ponieważ w praktyce zasadnicze czynniki, takie jak czas, warunki obciążenia oraz nominalne naprężenie powierzchniowe, mogą być inne niż warunki badania. Rzeczywistą porównywalność danych można osiągnąć jedynie wówczas, gdy bada się tworzywa o takim samym module sprężystości przy zginaniu w temperaturze pokojowej. W metodach określono zalecane wymiary kształtek do badań. Badania wykonane z zastosowaniem kształtek o innych wymiarach lub kształtek przygotowanych w innych warunkach mogą dawać inne wyniki. W związku z tym, jeżeli wymagane jest uzyskiwanie powtarzalnych wyników, należy starannie kontrolować i rejestrować warunki przygotowywania kształtek do badań i parametry badania. Danych uzyskanych z zastosowaniem opisanych metod badania nie można wykorzystywać do przewidywania końcowych właściwości wyrobu. Dane te nie mogą służyć do analiz projektowych ani do przewidywania czasu pracy materiałów w podwyższonych temperaturach. Niniejsza metoda jest powszechnie znana jako test HDT

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 75-1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem -- Część 1: Ogólna metoda badania
Data publikacji 26-06-2013
Data wycofania 10-09-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 75-1:2013 [IDT], ISO 75-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 75-1:2006 - wersja polska
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 75-1:2020-09 - wersja angielska