PN-EN ISO 7287:2004 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Znaki graficzne na sprzęcie do cięcia termicznego

Zakres

Podano znaki graficzne (znaczenie i spis alfabetyczny znaczeń) umieszczane na sprzęcie, np. na wskaźnikach i pulpitach sterowniczych, w celu poinstruowania osób obsługujących sprzęt o jego zastosowaniu i obsłudze

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7287:2004 - wersja polska
Tytuł Znaki graficzne na sprzęcie do cięcia termicznego
Data publikacji 05-11-2004
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 7287:2002 [IDT], ISO 7287:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7287:2002 - wersja angielska
ICS 01.080.20, 25.160.30