PN-EN ISO 7287:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7287:2004 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Znaki graficzne na urządzeniach do cięcia termicznego

Zakres

Podano znaki graficzne (znaczenie i spis alfabetyczny znaczeń) umieszczane na urządzeniach, np. na wskaźnikach i pulpitach sterowniczych, w celu poinstruowania osób obsługujących urządzenia o jego zastosowaniu i obsłudze

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7287:2002 - wersja angielska
Tytuł Znaki graficzne na urządzeniach do cięcia termicznego
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 05-11-2004
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 7287:2002 [IDT], ISO 7287:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7287:1998 - wersja polska
ICS 01.080.20, 25.160.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 7287:2004 - wersja polska