PN-EN ISO 7287:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7287:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Znaki graficzne na urządzeniach do cięcia termicznego

Zakres

Podano znaki graficzne (znaczenie i spis alfabetyczny znaczeń) umieszczane na urządzeniach, np. na wskaźnikach i pulpitach sterowniczych, w celu poinstruowania osób obsługujących urządzenie o jego zastosowania i obsłudze. W załączniku A podano przykłady użycia znaków graficznych na płycie czołowej sterownika maszyny do cięcia tlenowego

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7287:1998 - wersja polska
Tytuł Znaki graficzne na urządzeniach do cięcia termicznego
Data publikacji 07-09-1998
Data wycofania 16-12-2002
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 7287:1995 [IDT], ISO 7287:1992 [IDT]
ICS 01.080.20, 25.160.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 7287:2002 - wersja angielska