PN-EN ISO 683-17:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 17: Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe

Zakres

W niniejszej części ISO 683 określono warunki techniczne dostawy pięciu grup stali na łożyska kulkowe i wałeczkowe, a mianowicie stale łożyskowe hartowane na wskroś (stale zawierające około 1 % C i 1 % do 2 % Cr), stale łożyskowe do nawęglania, stale łożyskowe hartowane indukcyjne (niestopowe i stopowe), stale łożyskowe odporne na korozję i stale łożyskowe do pracy w wysokich temperaturach. Niniejsza część ISO 683 dotyczy wyrobów i stanów obróbki cieplnej oraz stanów powierzchni. Dodatkowo do niniejszej części ISO 683 mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 683-17:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 17: Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe
Data publikacji 15-01-2015
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 683-17:2014 [IDT], ISO 683-17:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 683-17:2004 - wersja polska
ICS 77.140.10, 77.140.20