PN-EN ISO 6789-2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Narzędzia montażowe do wkrętów i nakrętek -- Ręczne narzędzia dynamometryczne -- Część 2: Wymagania dotyczące kalibracji i wyznaczania niepewności pomiarów

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę kalibracji ręcznych narzędzi dynamometrycznych i opisano metodę obliczania niepewności pomiarów na potrzeby kalibracji.
W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące kalibracji przyrządów do pomiaru momentu skręcającego, w których maksymalny zakres względnej niepewności pomiaru W´md, nie został jeszcze ustalony przez identyfikowalne świadectwo kalibracji.
ISO 6789 ma zastosowanie do krok po kroku (statycznej) i ciągłej (kwasi statycznej) kalibracji przyrządów pomiarowych, których moment jest definiowany poprzez pomiar odkształcenia sprężystego ciała odkształcanego lub mierzonej zmiennej, która jest proporcjonalna do momentu skręcającego.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do ręcznych narzędzi dynamometrycznych, które są sklasyfikowane jako klucze dynamometryczne ze wskaźnikami (Typ I) i nastawne narzędzia dynamometryczne (Typ II).

UWAGA Ręczne narzędzia dynamometryczne objęte niniejszym dokumentem są identyfikowane
w ISO 1703:2005, numery referencyjne 6 1 00 11 0, 6 1 00 11 1 i 6 1 00 12 0, 6 1 00 12 1 i 6 1 00 14 0, 6 1 00 15 0. ISO 1703 aktualnie podlega nowelizacji. W następnym wydaniu narzędzia dynamometryczne zostaną przesunięte do własnego rozdziału i w związku z tą zmianą numery referencyjne zostaną również zmienione i dodatkowe numery referencyjne zostaną dodane.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6789-2:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia montażowe do wkrętów i nakrętek -- Ręczne narzędzia dynamometryczne -- Część 2: Wymagania dotyczące kalibracji i wyznaczania niepewności pomiarów
Data publikacji 30-03-2017
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN ISO 6789-2:2017 [IDT], ISO 6789-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6789:2009 - wersja polska
ICS 25.140.30