PN-EN ISO 6721-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

W poszczególnych częściach ISO 6721 określono metody oznaczania dynamicznych właściwości mechanicznych sztywnych tworzyw sztucznych w zakresie liniowej lepkosprężystości. W niniejszym dokumencie określono definicje i opisano podstawowe zasady łącznie ze wszystkimi wspólnymi aspektami dla poszczególnych metod badań opisanych w kolejnych częściach.

Wyniki uzyskane różnymi sposobami odkształceń nie mogą być bezpośrednio porównywalne. Na przykład w wyniku drgania rozciągającego występuje jednolite naprężenie na przekroju poprzecznym całej grubości kształtki, natomiast podczas zginania mają głównie wpływ powierzchnie zewnętrzne kształtki.

Wartości określone na podstawie badań podczas zginania mogą być porównywalne z wartościami określonymi na podstawie badań podczas rozciągania jedynie wtedy, gdy zależność naprężenie-odkształcenie jest liniowa, oraz kształtki mają jednorodną strukturę.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6721-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 02-07-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 6721-1:2019 [IDT], ISO 6721-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6721-1:2011 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 6721-1:2011 - wersja angielska
ICS 83.080.01