PN-EN ISO 638-2:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 2: Zawiesiny celulozowych nanomateriałów

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę suszarki komorowej do oznaczania zawartości suchej substancji w zawiesinach celulozowych nanomateriałów. Procedura ma zastosowanie do celulozowych zawiesin nanomateriałów, które nie zawierają znacznych ilości materiałów lotnych w temperaturze 105 ° C ± 2 ° C, innych niż woda. Ma zastosowanie, na przykład, w przypadku próbek zawiesin celulozowych nanomateriałów pobranych do badań chemicznych i fizycznych w laboratorium, gdy wymagane jest równoczesne oznaczanie zawartości suchej substancji.
UWAGA W niniejszym dokumencie określono całkowitą zawartość suchej substancji w próbce, w tym wszelkie rozpuszczone substancje stałe. Jeżeli pożądana jest tylko zawartość materiału celulozowego wolnego od rozpuszczonych substancji stałych, rozpuszczone substancje stałe są usuwane przed pomiarem zawartości suchej substancji, np. przez mycie lub dializę, dbając o zachowanie całego materiału celulozowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 638-2:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 2: Zawiesiny celulozowych nanomateriałów
Data publikacji 09-09-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 638-2:2022 [IDT], ISO 638-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 638-2:2021-10 - wersja angielska
ICS 85.040, 85.060