PN-EN ISO 287:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Papier i tektura -- Oznaczanie zawartości wilgoci w partii -- Metoda suszarki komorowej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania zawartości wilgoci w partii papieru lub tektury z zastosowaniem metody suszarki komorowej. Podczas pobierania próbek z partii stosowana jest procedura podana w Rozdziale 8 opisująca sposób w jaki pobiera się próbkę do badań.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich typów partii papieru i tektury, łącznie z tekturą falistą i litą, pod warunkiem, że papier lub tektura nie zawierają innych niż woda substancji lotnych, w temperaturze podanej w niniejszym dokumencie.
UWAGA W celu oznaczenia zawartości suchej substancji w próbce papieru lub tektury, np. do obliczenia suchej masy próbki można stosować ISO 638.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 287:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Papier i tektura -- Oznaczanie zawartości wilgoci w partii -- Metoda suszarki komorowej
Data publikacji 22-02-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 287:2017 [IDT], ISO 287:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 287:2011 - wersja polska
ICS 85.060