PN-EN ISO 535:2014-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 535:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Papier i tektura -- Oznaczanie absorpcji wody -- Metoda Cobb

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania, w znormalizowanych warunkach, chłonności wody przez zaklejony papier i tekturę, łącznie z tekturą falistą. Może ona nie być przydatna w odniesieniu do papieru o gramaturze poniżej 50 g/m2 lub papieru wytłaczanego. Nie ma ona zastosowania dla papierów porowatych, takich jak papier gazetowy lub niezaklejonych papierów, takich jak bibuły lub inne papiery o względnie dużej chłonności. Do tych papierów stosuje się ISO 8787 [2].
Niniejsza metoda nie powinna być stosowana do dokładnej oceny przydatności papierów do pisania, mimo że daje ona ogólne wskazówki o zachowaniu się papieru przy stosowaniu atramentu na bazie wody.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 535:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Papier i tektura -- Oznaczanie absorpcji wody -- Metoda Cobb
Data publikacji 06-05-2014
Data wycofania 05-10-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 535:2014 [IDT], ISO 535:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 20535:1996 - wersja polska
ICS 85.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 535:2023-10 - wersja angielska