PN-EN ISO 534:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Papier i tektura -- Oznaczanie grubości, gęstości pozornej i objętości właściwej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono dwie metody pomiaru grubości papieru i tektury: a) pomiar pojedynczego arkusza papieru lub tektury jako grubość pojedynczego arkusza; b) pomiar pliku arkuszy papieru jako grubość arkusza z pliku. W niniejszej Normie Międzynarodowej podano także metody obliczania - gęstości pozornej pojedynczego arkusza i gęstości pozornej arkusza z pliku, oraz - objętości właściwej pojedynczego arkusza i objętości właściwej arkusza z pliku dla oznaczonych grubości. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do tektury falistej. Ponadto, pomiar grubości, wymieniona wyżej metoda b) nie jest odpowiednia dla tektury. UWAGA Te dwie metody na ogół dają różne wyniki. Niniejsze metody nie mają zastosowania do bibułki tissue i wyrobów z bibułki tissue. Dla bibułki tissue i wyrobów z bibułki tissue zaleca się stosowanie ISO 12625-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 534:2012 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Oznaczanie grubości, gęstości pozornej i objętości właściwej
Data publikacji 26-08-2014
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 534:2011 [IDT], ISO 534:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 534:2007 - wersja polska
ICS 85.060