PN-EN ISO 287:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 287:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Papier i tektura -- Oznaczanie zawartości wilgoci w partii -- Metoda suszarki komorowej

Zakres

Podano metodę oznaczania zawartości wilgoci w partii papieru lub tektury z zastosowaniem suszarki komorowej. Podczas pobierania próbek z partii stosowana jest procedura podana w Rozdziale 8 opisująca sposób w jaki pobiera się próbkę do badań. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do wszystkich typów partii papieru i tektury, łącznie z tekturą falistą i litą, pod warunkiem, że papier lub tektura nie zawierają innych niż woda substancji lotnych, w temperaturze podanej w niniejszej Normie Międzynarodowej. W celu oznaczenia zawartości suchej substancji w próbce można stosować ISO 638

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 287:2011 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Oznaczanie zawartości wilgoci w partii -- Metoda suszarki komorowej
Data publikacji 29-04-2011
Data wycofania 22-02-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 287:2009 [IDT], ISO 287:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 287:2009 - wersja angielska
ICS 85.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 287:2018-02 - wersja angielska