PN-EN ISO 638-1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 1: Materiały w postaci stałej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę suszarki komorowej do oznaczania zawartości suchej substancji w papierze, tekturze, masie włóknistej i celulozowych nanomateriałach w postaci stałej, z których wszystkie mogą być wytwarzane z materiałów pierwotnych i/lub pochodzących z recyklingu.
Ma również zastosowanie do oznaczania zawartości suchej substancji papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu.
Procedura ma zastosowanie do papieru, tektury i masy włóknistej oraz celulozowych nanomateriałów, które nie zawierają znacznych ilości materiałów lotnych w temperaturze 105 ° C ± 2 ° C, innych niż woda. Ma zastosowanie, na przykład, w przypadku próbek masy włóknistej, papieru i tektury oraz celulozowych nanomateriałów pobranych do badań chemicznych i fizycznych w laboratorium, gdy wymagane jest równoczesne oznaczanie zawartości suchej substancji.
Niniejsza metoda nie ma zastosowania do oznaczenia zawartości suchej substancji z zawiesiny masy włóknistej ani do oznaczenia masy handlowej partii masy włóknistej.
UWAGA 1 W ISO 638-2[1] podano metodę suszarki komorowej do oznaczania zawartości suchej substancji w zawiesinach celulozowych nanomateriałów, w ISO 287[2] podano oznaczenie zawartości wilgoci partii papieru i tektury; w ISO 4119[3] podano oznaczenie stężenia masy włóknistej; w serii ISO 801[4] podano oznaczenie masy handlowej w partiach.
UWAGA 2 W niniejszym dokumencie określono całkowitą zawartość suchej substancji w próbce, w tym wszelkich rozpuszczonych substancji stałych. Jeżeli pożądana jest tylko zawartość materiału celulozowego wolnego od rozpuszczonych substancji stałych, rozpuszczone substancje stałe są usuwane przed pomiarem zawartości suchej substancji, np. przez mycie lub dializę, uważając, aby zatrzymać cały materiał celulozowy; w przypadkach, gdy próbkę można filtrować bez utraty stałych materiałów celulozowych, do określenia konsystencji masy (zawartość materiału celulozowego w postaci stałej) można zastosować normę ISO 4119[3].

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 638-1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 1: Materiały w postaci stałej
Data publikacji 05-10-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 638-1:2022 [IDT], ISO 638-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 638-1:2021-10 - wersja angielska
ICS 85.040, 85.060