PN-EN ISO 6270-1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja)

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania odporności powłok, systemów powłokowych i podobnych produktów w warunkach kondensacji, w zależności od wymagań podanych w specyfikacjach powłok lub produktów.
Metoda może być stosowana zarówno w przypadku powłok na podłożach porowatych, takich jak drewno, gips i płyty gipsowo-kartonowe, jak i na podłożach nieporowatych, takich jak metale. Informuje ona o tym, jak zachowa się powłoka w warunkach występowania ciągłej kondensacji na jej powierzchni.
Metoda umożliwia ocenę uszkodzeń powłoki (w tym: spęcherzenia, odbarwienia, zmięknienia, kurczenia i kruchości) oraz zniszczenia podłoża.
UWAGA Kształt i przygotowanie próbek do badań, czas badania i ocena wyników badania nie są objęte tym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6270-1:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja)
Data publikacji 22-02-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 6270-1:2018 [IDT], ISO 6270-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6270-1:2002 - wersja polska
ICS 87.040