PN-EN ISO 2812-1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono ogólne metody oznaczania odporności pojedynczej warstwy lub systemu wielowarstwowego z wyrobów lakierowych na działanie cieczy innych niż woda lub na działanie produktów o konsystencji pasty (włączonych przez domniemanie do cieczy do badań wymienionych w tekście).
Metody te umożliwiają osobom prowadzącym badania określenie wpływu cieczy do badań na powłokę i, jeżeli to konieczne, ocenę uszkodzenia podłoża.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2812-1:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda
Data publikacji 25-01-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2812-1:2017 [IDT], ISO 2812-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2812-1:2008 - wersja polska
ICS 87.040