PN-EN ISO 50001:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 50001:2012 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy zarządzania energią -- Wymagania i zalecenia użytkowania

Zakres

Niniejsza Norma określa wymagania co do oceny, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią, który ma na celu umożliwić organizacji zastosowanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, użytkowania energii i jej zużycia. Niniejsza Norma określa wymagania mające zastosowanie do użytkowania i zużycia energii, w tym praktyk pomiaru, dokumentacji i sprawozdawczości, projektowania i nabywania dla urządzeń, systemów, procesów i personelu, mających wkład w wydajność energetyczną. Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich zmiennych wpływających na wydajność energetyczną, które może monitorować i na które ma wpływ organizacja. Norma nie podaje szczegółowych kryteriów wydajności związanych z energią. Niniejszą Normę dla systemów zarządzania energią zaprojektowano tak, aby była stosowana niezależnie, może być jednak dostosowana lub zintegrowana z innymi systemami zarządzania. Norma ma zastosowanie do dowolnej organizacji chcącej zapewnić sobie spełnienie założeń swojej polityki energetycznej oraz pragnącej zademonstrować ją innym. Zgodność taką potwierdza się bądź to za pomocą samooceny i samodeklaracji zgodności, bądź też za pomocą certyfikatu systemu zarządzania energią wydanego przez zewnętrzną organizację. Niniejsza Norma dostarcza również, w załączniku A, informacji na temat jej wykorzystania

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 50001:2011 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania energią -- Wymagania i zalecenia użytkowania
Data publikacji 15-11-2011
Data wycofania 23-07-2012
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN ISO 50001:2011 [IDT], ISO 50001:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16001:2009 - wersja angielska
ICS 27.015, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 50001:2012 - wersja polska