PN-EN ISO 4869-2:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano trzy metody (metodę pasm oktawowych, metodę HML i metodę SNR) szacowania efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu. Metody mają zastosowanie do wartości poziomu ciśnienia akustycznego lub równoważnego ciągłego poziomu ciśnienia akustycznego hałasu. Pomimo, że początkowo metody te były przewidziane dla hałasów ustalonych, to można je także stosować do hałasów zawierających składowe impulsowe. Możliwe, że metody te nie mogą być odpowiednie do pomiarów szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego. Tłumienie dźwięku w pasmach oktawowych oraz parametry H, M, L lub SNR są odpowiednie dla określenia kryteriów tłumienia dźwięku przy doborze lub porównywaniu ochronników słuchu i/lub ustalaniu minimalnych wymagań dotyczących akceptowalnego tłumienia dźwięku.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4869-2:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu
Data publikacji 19-12-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 4869-2:2018 [IDT], ISO 4869-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 4869-2:2002 - wersja polska
ICS 13.340.20