PN-EN 352-2:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania odnoszące się do konstrukcji, wzornictwa, skuteczności, oznakowania oraz informacji dla użytkownika wkładek przeciwhałasowych. W szczególności określono wymagania odnoszące się do tłumienia dźwięku przez wkładki przeciwhałasowe, zmierzonego zgodnie z EN ISO 4869-1:2018. Niniejszy dokument dotyczy wkładek przeciwhałasowych zaprojektowanych dla użytkowników, którzy są w stanie postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i rozumieć związane z nimi ryzyko, prawidłowo wkładki założyć i przekazać informacje zwrotne na temat skuteczności ich działania. Uwzględnia się aspekty ergonomiczne, biorąc po uwagę, w ramach wymagań, wzajemne oddziaływanie między użytkownikiem i wkładką przeciwhałasową oraz, w miarę możliwości, środowiskiem pracy, w którym wkładka będzie prawdopodobnie używana (patrz Załącznik ZA i EN 458).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 352-2:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe
Data publikacji 28-04-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 352-2:2020 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 352-2:2005 - wersja polska
ICS 13.340.20