PN-EN 352-1:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania odnoszące się do konstrukcji, wzornictwa, skuteczności, oznakowania oraz informacji dla użytkownika nauszników przeciwhałasowych. W szczególności określono wymagania odnoszące się do tłumienia dźwięku przez nauszniki przeciwhałasowe, mierzonego zgodnie z EN ISO 4869-1:2018. Dokument nie dotyczy nauszników, których rozmiar wykracza poza zakres rozmiarów głowy określonych w tym dokumencie. Niniejszy dokument nie dotyczy nauszników mocowanych do środków ochrony głowy i/lub twarzy. Uwzględnia się aspekty ergonomiczne, biorąc po uwagę, w ramach wymagań, wzajemne oddziaływanie między użytkownikiem i nausznikiem przeciwhałasowym oraz, w miarę możliwości, środowiskiem pracy, w którym nausznik będzie prawdopodobnie używany (patrz Załącznik ZA i EN 458).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 352-1:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe
Data publikacji 27-04-2021
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 352-1:2020 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 352-1:2005 - wersja polska
ICS 13.340.20