PN-EN 352-3:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe przymocowane do środków ochrony głowy i/lub twarzy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania odnoszące się do konstrukcji, wzornictwa, skuteczności, oznakowania oraz informacji dla użytkownika nauszników przeciwhałasowych przymocowanych do środków ochrony głowy i/lub twarzy, zwanych dalej "mocowanymi nausznikami przeciwhałasowymi". W szczególności określono wymagania odnoszące się do tłumienia dźwięku przez mocowane nauszniki przeciwhałasowe, mierzonego zgodnie z EN ISO 4869-1:2018. Niniejszy dokument nie dotyczy nauszników, których rozmiar wykracza poza zakres rozmiarów głowy określonych w tej normie. Ponieważ ten sam model nauszników przeciwhałasowych przeznaczony do przymocowania do środków ochrony głowy i/lub twarzy można dopasować do wielu innych modeli lub rozmiarów tych środków ochrony, ta część normy określa szereg wymagań fizycznych i akustycznych dla nauszników przeciwhałasowych, po ich dopasowaniu do określonego(-ych) modelu(i) lub rozmiaru(-rów) środków ochrony głowy i/lub twarzy. Wszystkie wymagania odnoszą się do nauszników przeciwhałasowych dopasowanych do jednego z określonych modeli lub rozmiarów środków ochrony głowy i/lub twarzy (połączenie podstawowe). Skrócony zestaw wymagań odnosi się do tego samego modelu nauszników przeciwhałasowych, gdy są one dopasowane do innych określonych modeli lub rozmiarów środków ochrony głowy i/lub twarzy (połączenia dodatkowe). Uwzględnia się aspekty ergonomiczne, biorąc po uwagę, w ramach wymagań, wzajemne oddziaływanie między użytkownikiem i nausznikiem przeciwhałasowym oraz, w miarę możliwości, środowiskiem pracy, w którym nausznik będzie prawdopodobnie używany (patrz Załącznik ZA i EN 458).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 352-3:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe przymocowane do środków ochrony głowy i/lub twarzy
Data publikacji 28-04-2021
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 352-3:2020 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 352-3:2005 - wersja polska
ICS 13.340.20