PN-EN 352-6:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z wejściem fonicznym dla sygnału bezpieczeństwa

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do nauszników przeciwhałasowych wyposażonych w wejście foniczne dla sygnału bezpieczeństwa. Sygnał dźwiękowy może być przesyłany na wejście elektryczne lub z użyciem innego połączenia komunikacyjnego, takiego jak Bluetooth. W dokumencie określono wymagania związane z uwzględnieniem wejścia fonicznego dla sygnału bezpieczeństwa odnoszące się do konstrukcji, wzornictwa, skuteczności, znakowania oraz informacji dla użytkownika. Nauszniki przeciwhałasowe z wejściem fonicznym dla sygnału bezpieczeństwa są projektowane tak, aby przekazać informację głosową i dźwiękowe sygnały ostrzegawcze, zapewniając jednocześnie tłumienie dźwięku zewnętrznego. Nauszniki można użytkować w wielu różnych środowiskach, np. w komunikacji lotniczej, przez oddziały policji, w przemyśle radiowo-telewizyjnym i rozrywkowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 352-6:2021-05 - wersja angielska
Tytuł Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z wejściem fonicznym dla sygnału bezpieczeństwa
Data publikacji 14-05-2021
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 352-6:2020 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 352-6:2005 - wersja polska
ICS 13.340.20