PN-EN 352-6:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 352-6:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego

Zakres

Opisano nauszniki przeciwhałasowe, których bierne działanie akustyczne może być uzupełnione o układ zapewniający wprowadzenie sygnału audio. Podano dodatkowe wymagania dotyczące konstrukcji, projektowania i działania, metod badania, znakowania oraz informacje dostarczane użytkownikowi

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-11-2023 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 352-6:2005 - wersja polska
Tytuł Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego
Data publikacji 07-09-2005
Data wycofania 14-05-2021
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 352-6:2002 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 352-6:2003 - wersja angielska
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN 352-6:2021-05 - wersja angielska