PN-EN ISO 4869-2:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4869-2:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu

Zakres

Opisano trzy metody (metodę pasm oktawowych, metodę HML i metodę SNR) szacowania efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu. Metody mają zastosowanie w przypadku, gdy dostępne są wartości poziomu dźwięku lub równoważonego poziomu ciśnienia akustycznego hałasu. Metody te są nieprzydatne w przypadku dysponowania wynikami pomiarów szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4869-2:2002 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu
Data publikacji 17-05-2002
Data wycofania 19-12-2018
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 4869-2:1995 [IDT], ISO 4869-2:1994 [IDT]
Zastępuje PN-N-01309-02:1986 - wersja polska
ICS 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4869-2:2018-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007P