PN-EN ISO 4491-2:2023-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 2: Ubytek masy w wyniku redukcji wodorem (strata wodorowa)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono sposób oznaczania względnego zmniejszenia masy proszku metalu przy nagrzewaniu w strumieniu czystego, suchego wodoru w określonych warunkach. Badanie ma na celu ocenę charakterystyki chemicznej proszku, która ma znaczenie dla przemysłu metalurgii proszków. Celem badania nie jest oznaczanie zawartości określonych pierwiastków (patrz Załącznik A i ISO 4491-1). Metoda badania znajduje zastosowanie do proszków metali niestopowych, częściowo stopowych i całkowicie stopowych podanych w Tablicy 1 (patrz 7.2.1). Nie znajduje zastosowania do proszków z dodatkiem środka poślizgowego lub mieszanek proszków metali.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4491-2:2023-10 - wersja angielska
Tytuł Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 2: Ubytek masy w wyniku redukcji wodorem (strata wodorowa)
Data publikacji 04-10-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 33, Metalurgii Proszków
Wprowadza EN ISO 4491-2:2023 [IDT], ISO 4491-2:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4491-2:2002 - wersja polska
ICS 77.160