PN-EN ISO 4098:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4098:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą

Zakres

Metoda jest stosowana do wszystkich rodzjów skór. Wyniki otrzymywane podczas niniejszej analizy zależą od takich czynników jak: stopień rozdrobnienia skóry; temperatura ekstrakcji; czas ekstrakcji; stosunek masy skóry do ilości wody. Warunki badania powinny być dokładnie odtwarzane, aby w konsekwencji otrzymywać zgodne wyniki. Wszelkie sole amonowe znajdują się zawsze w filtracie jako część substancji rozpuszczalnych w wodzie, a następnie są rozkładane podczas spalania. Zatem podwyższają one wynik oznaczania substancji organicznych wymywalnych wodą. Jeżeli jest to wymagane, oddzielnie może być oznaczone stężenie soli amonowych w filtracie

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4098:2007 - wersja polska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą
Data publikacji 06-12-2007
Data wycofania 24-10-2018
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 4098:2006 [IDT], ISO 4098:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4098:2006 - wersja angielska
ICS 59.140.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4098:2018-10 - wersja angielska