PN-EN ISO 3882:2004 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Przegląd metod pomiaru grubości

Zakres

Zawarto przegląd metod pomiaru grubości powłok metalowych i innych nieorganicznych zarówno na podłożach metalowych jak i niemetalowych. W tablicach podano informacje dotyczące zastosowania typowych metod instrumentalnych do pomiaru grubości powłok

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3882:2004 - wersja polska
Tytuł Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Przegląd metod pomiaru grubości
Data publikacji 29-12-2004
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 3882:2003 [IDT], ISO 3882:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3882:2004 - wersja angielska
ICS 25.220.20, 25.220.40