PN-EN 13524+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13524+A2:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Maszyny do utrzymania dróg -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Podano wszystkie istotne zagrożenia dotyczące maszyn do utrzymania dróg, gdy maszyny te stosowane są zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta. Określono odpowiednie techniczne środki zaradcze służące do wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka wynikającego z tych istotnych zagrożeń, a związanych z pracą maszyny, jej układem i regulacją oraz okresową obsługą techniczną. Podano 14 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13524+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do utrzymania dróg -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 22-04-2009
Data wycofania 09-05-2014
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 13524:2003+A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13524:2005 - wersja polska
ICS 43.160, 93.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 13524+A2:2014-05 - wersja angielska