PN-EN ISO 2178:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym -- Pomiar grubości powłok -- Metoda magnetyczna

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano metodę nieniszczących pomiarów grubości powłok niemagnesowalnych na metalowym podłożu magnesowalnym.
Pomiary są stykowe i nieniszczące, przeprowadzane na typowych powłokach. Czujnik lub przyrząd z wbudowanym czujnikiem umieszcza się bezpośrednio na powłoce, która podlega pomiarowi. Grubość powłoki wyświetla przyrząd.
W niniejszej Normie Międzynarodowej termin „powłoka” jest używany w odniesieniu do materiałów takich jak, na przykład, farby i lakiery, powłoki elektrolityczne, powłoki emalierskie, powłoki z tworzyw sztucznych, powłoki proszkowe, okładziny.
UWAGA Niniejszą metodę można również stosować do pomiarów powłok magnesowalnych na metalowym podłożu niemagnesowalnym lub innych materiałach (patrz ISO 2361).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2178:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym -- Pomiar grubości powłok -- Metoda magnetyczna
Data publikacji 20-06-2016
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 2178:2016 [IDT], ISO 2178:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2178:1998 - wersja polska
ICS 25.220.40, 25.220.50