PN-EN ISO 374-4:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania substancji chemicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania w celu wyznaczenia odporności na degradację materiałów na rękawice ochronne w wyniku ich ciągłego kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. UWAGA W Załączniku A podano informacje na temat wyników badań międzylaboratoryjnych z zastosowaniem tej metody. Poza oceną odporności chemicznej zaleca się stosować dodatkowo inne badania, takie jak badanie odporności na przenikanie i badanie odporności na przesiąkanie, ponieważ badanie chemiczne nie dostarcza wystarczających informacji na temat zmian właściwości fizycznych wpływających na rękawicę podczas jej ekspozycji na działanie substancji chemicznej. Konieczne jest, aby zewnętrzna powierzchnia rękawicy była poddana działaniu substancji chemicznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 374-4:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania substancji chemicznych
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 374-4:2019 [IDT], ISO 374-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 374-4:2014-03 - wersja polska, PN-EN 374-4:2014-03 - wersja angielska, PN-EN 374-4:2014-03/Ap1:2016-10 - wersja angielska
ICS 13.340.40