PN-EN 16523-1+A1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciekłych substancji chemicznych w warunkach ciągłego kontaktu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania odporności materiałów odzieży ochronnej, rękawic ochronnych i obuwia ochronnego na przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciekłych substancji chemicznych w warunkach ciągłego kontaktu. Niniejsza metoda badania jest odpowiednia do oceny ochrony przed ciekłymi substancjami chemicznymi, które mogą być zbierane jedynie przez ciekłe lub gazowe media zbierające. Niniejsza metoda badania nie jest odpowiednia do oceny mieszanin substancji chemicznych, z wyjątkiem roztworów wodnych. Normę stosuje się wraz ze specyfikacjami podanymi w normach wyrobów (na przykład EN ISO 374-1:2016 dla rękawic), gdzie określono następujące informacje:
- każdą obróbkę wstępną;
- szczegóły dotyczące pobierania próbek (miejsce pobrania, wymiary, liczba);
- powiązane poziomy skuteczności.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16523-1+A1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciekłych substancji chemicznych w warunkach ciągłego kontaktu
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 16523-1:2015+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16523-1:2015-05 - wersja angielska
ICS 13.340.01