PN-EN 16523-1:2015-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16523-1+A1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego kontaktu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania odporności materiałów odzieży ochronnej, rękawic i obuwia poprzez wyznaczanie przenikania potencjalnie niebezpiecznych ciekłych substancji chemicznych w warunkach ciągłego kontaktu.
Niniejsza metoda jest odpowiednia do oceny ochrony przed ciekłymi substancjami chemicznymi, które mogą być zbierane jedynie przez ciekłe lub gazowe media zbierające.
Niniejsza metoda badania nie jest przystosowana do oceny mieszanin substancji chemicznych, z wyjątkiem roztworów wodnych.
Normę stosuje się wraz z specyfikacjami podanymi w normach wyrobów (przykładowo EN 374-1 dla rękawic), gdzie podano następujące informacje:
- każdą obróbkę wstępną,
- szczegóły dotyczące pobierania próbek (miejsce pobrania, wymiary, liczba),
- powiązane poziomy wymagań.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16523-1:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego kontaktu
Data publikacji 05-05-2015
Data wycofania 29-11-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 16523-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 374-3:2005 - wersja polska, PN-EN 374-3:2005/AC:2006 - wersja polska
ICS 13.340.01
Zastąpiona przez PN-EN 16523-1+A1:2018-11 - wersja angielska