PN-EN ISO 374-1:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące rękawic ochronnych do ochrony użytkownika przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz zdefiniowano terminy, które należy stosować.
UWAGA Jeśli wymagane jest zapewnienie innych właściwości ochronnych, np. ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, cieplnymi, rozproszeniem ładunków elektrostatycznych itd., stosowane są dodatkowo odpowiednie określone normy eksploatacyjne. Dalsze informacje dotyczące norm dla rękawic ochronnych można znaleźć w EN 420.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 374-1:2017-01/Ap1:2017-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 374-1:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego
Data publikacji 24-01-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 374-1:2016 [IDT], ISO 374-1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 374-1:2005 - wersja polska
ICS 01.040.13, 13.340.40
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 374-1:2017-01/A1:2018-09E, PN-EN ISO 374-1:2017-01/Ap1:2017-10E