PN-EN ISO 374-1:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego

Zakres

W niniejszej części ISO 374 określono wymagania dla rękawic ochronnych, które przeznaczone są do ochrony użytkownika przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, oraz zdefiniowano stosowane terminy.
UWAGA Jeśli celem jest zapewnienie innych cech ochronnych, np. przed zagrożeniami mechanicznymi, zagrożeniami termicznymi, rozproszeniem elektrostatycznym itd., mają dodatkowo zastosowanie właściwe normy. Więcej informacji o normach dotyczących rękawic ochronnych znajduje się w EN 420.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 374-1:2017-01/Ap1:2017-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 374-1:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego
Data publikacji 24-01-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 374-1:2016 [IDT], ISO 374-1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 374-1:2005 - wersja polska
ICS 01.040.13, 13.340.40
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 374-1:2017-01/A1:2018-09E, PN-EN ISO 374-1:2017-01/Ap1:2017-10E