PN-EN 374-4:2014-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 374-4:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania w celu wyznaczenia odporności na degradację materiałów na rękawice ochronne w wyniku ich ciągłego kontaktu z niebezpiecznymi chemikaliami.
UWAGA W Załączniku A podano informacje o wynikach porównań międzylaboratoryjnych dla niniejszej metody.
Inne metody stosowane do oceny odporności chemicznej, takie jak badanie odporności na przenikanie i odporności na przesiąkanie mogą nie dostarczać wystarczających informacji na temat zmian właściwości fizycznych wpływających na rękawice podczas ich ekspozycji na działanie substancji chemicznej. Wymaga się, aby zewnętrzna powierzchnia rękawicy była poddana działaniu tej substancji

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 374-4:2014-03/Ap1:2016-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 374-4:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów
Data publikacji 13-03-2014
Data wycofania 10-03-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 374-4:2013 [IDT]
ICS 13.340.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 374-4:2020-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 374-4:2014-03/Ap1:2016-10E