PN-EN ISO 3233-3:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych w procentach -- Część 3: Oznaczanie przez obliczenie z zawartości substancji nielotnych oznaczonej zgodnie z ISO 3251, gęstości wyrobu lakierowego i gęstości rozpuszczalnika w wyrobie lakierowym

Zakres

Niniejsza część normy ISO 3233 ustala prostą praktyczną metodę obliczania objętości substancji nielotnych, NVV, w wyrobie lakierowym z zawartości substancji nielotnych, NV, gęstości wyrobu lakierowego i gęstości rozpuszczalników. Wykorzystując wyniki objętości substancji nielotnych i gęstości, otrzymane zgodnie z niniejszą częścią normy ISO 3233, możliwe jest obliczenie teoretycznej wydajności wyrobu lakierowego.

Niniejsza część normy ISO 3233 nie jest odpowiednia dla wyrobów lakierowych w których przekroczone jest krytyczne stężenie objętościowe pigmentów (CPVC).

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3233-3:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych w procentach -- Część 3: Oznaczanie przez obliczenie z zawartości substancji nielotnych oznaczonej zgodnie z ISO 3251, gęstości wyrobu lakierowego i gęstości rozpuszczalnika w wyrobie lakierowym
Data publikacji 22-06-2015
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 3233-3:2015 [IDT], ISO 3233-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 23811:2009 - wersja polska
ICS 87.040