PN-EN ISO 23811:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3233-3:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach, przez pomiar zawartości substancji nielotnych i gęstości wyrobu lakierowego, oraz obliczanie wydajności teoretycznej

Zakres

Ustalono prostą, praktyczną metodę obliczania objętości substancji nielotnych, NVv, w wyrobie lakierowym z zawartości substancji nielotnych, NV, gęstości wyrobu lakierowego i gęstości rozpuszczalników. Wykorzystując wyniki objętości substancji nielotnych i gęstości, otrzymane zgodnie z niniejszą normą, możliwe jest obliczenie wydajności teoretycznej wyrobu lakierowego. Niniejszej normy nie stosuje się do wyrobów lakierowych, które są formułowane powyżej krytycznego stężenia objętościowego pigmentów (KSOP)

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23811:2009 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach, przez pomiar zawartości substancji nielotnych i gęstości wyrobu lakierowego, oraz obliczanie wydajności teoretycznej
Data publikacji 30-12-2009
Data wycofania 22-06-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 23811:2009 [IDT], ISO 23811:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 23811:2009 - wersja angielska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3233-3:2015-06 - wersja angielska