PN-EN ISO 2143:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie zdolności do absorpcji uszczelnionych anodowych powłok tlenkowych -- Metoda testu plamy barwnej po wstępnej obróbce w roztworze kwaśnym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oceny utraty zdolności do absorpcji anodowych powłok tlenkowych, po obróbce uszczelniającej, wykorzystując absorpcję barwników po wstępnej obróbce w kwasach.
Metoda jest stosowana do anodowych powłok tlenkowych, które mogą być narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych lub agresywnego środowiska albo gdy ważna jest odporność na zaplamienie.
Metoda nie ma zastosowania dla powłok
a) wytworzonych na stopach zawierających więcej niż 2% miedzi lub 4% krzemu,
b) uszczelnionych dichromianem,
c) poddanych dodatkowej obróbce, np. olejowaniem, woskowaniem lub lakierowaniem,
d) barwionych w głębokich odcieniach oraz
e) mających grubość mniejszą niż 3 μm.
Metoda ta jest mniej odpowiednia, gdy do kąpieli stosowanych do uszczelniania hydrotermalnego dodano sole niklu lub kobaltu lub dodatki organiczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2143:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie zdolności do absorpcji uszczelnionych anodowych powłok tlenkowych -- Metoda testu plamy barwnej po wstępnej obróbce w roztworze kwaśnym
Data publikacji 17-01-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN ISO 2143:2017 [IDT], ISO 2143:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2143:2010 - wersja angielska
ICS 25.220.20