PN-EN ISO 15612:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15612:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej technologii spawania

Zakres

Podano konieczne informacje do wyjaśnienia wymagań w sprawie kwalifikowania technologii na podstawie stosowania standardowej technologii spawania. Ustalono warunki, granice i zakresy tego sposobu kwalifikowania. Zastosowanie standardowej technologii spawania może być ograniczone normą dotyczącą stosowania lub ustaleniami na etapie zapytania ofertowego, lub w umowie między stronami

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15612:2006 - wersja polska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej technologii spawania
Data publikacji 12-10-2006
Data wycofania 14-09-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15612:2004 [IDT], ISO 15612:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15612:2005 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 15612:2005 - wersja angielska
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15612:2018-09 - wersja angielska