PN-EN ISO 15610:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania

Zakres

Określono zasady dotyczące kwalifikowania technologii spawania łukowego i gazowego stosując zbadane materiały dodatkowe. Obejmuje stale oraz aluminium i stopy aluminium, których mikrostruktura i właściwości strefy wpływu ciepła są odpowiednie i nie ulegają znacznemu pogorszeniu w eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15610:2006 - wersja polska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania
Data publikacji 13-10-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15610:2003 [IDT], ISO 15610:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15610:2005 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 15610:2005 - wersja angielska
ICS 25.160.10