PN-EN ISO 3210:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze(-ach) kwasu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metody oceny jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwasu.
Podano dwie niżej wymienione metody.
Metoda 1: ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwasu fosforowego, bez uprzedniej obróbki w kwasie.
Metoda 2: ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwasu fosforowego, po uprzedniej obróbce w kwasie.
Metodę 1 stosuje się do ochronnych lub dekoracyjnych anodowych powłok tlenkowych lub gdy istotna jest ich odporność na zabrudzenie.
Metodę 2 stosuje się do anodowych powłok tlenkowych przeznaczonych do zewnętrznych pokryć w budownictwie. Do mniej wymagających zastosowaniach metoda 1 może być bardziej odpowiednia.
Metody te nie mają zastosowania do:
— twardych anodowych powłok tlenkowych, które zwykle nie są uszczelnione;
— anodowych powłok tlenkowych, które zostały uszczelnione tylko w roztworach dwuchromianu;
— anodowych powłok tlenkowych wytwarzanych w roztworach kwasu chromowego;
— anodowych powłok tlenkowych poddanych obróbce hydrofobowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3210:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze(-ach) kwasu
Data publikacji 07-02-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN ISO 3210:2017 [IDT], ISO 3210:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3210:2010 - wersja angielska
ICS 25.220.20